Списък на файловете в пакета tinc в squeeze, архитектура mipsel

/etc/default/tinc
/etc/init.d/tinc
/usr/sbin/tincd
/usr/share/doc-base/tinc
/usr/share/doc/tinc/AUTHORS
/usr/share/doc/tinc/NEWS.gz
/usr/share/doc/tinc/README.Debian
/usr/share/doc/tinc/README.gz
/usr/share/doc/tinc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tinc/changelog.gz
/usr/share/doc/tinc/copyright
/usr/share/doc/tinc/tinc.html
/usr/share/doc/tinc/tinc_1.html
/usr/share/doc/tinc/tinc_10.html
/usr/share/doc/tinc/tinc_2.html
/usr/share/doc/tinc/tinc_3.html
/usr/share/doc/tinc/tinc_4.html
/usr/share/doc/tinc/tinc_5.html
/usr/share/doc/tinc/tinc_6.html
/usr/share/doc/tinc/tinc_7.html
/usr/share/doc/tinc/tinc_8.html
/usr/share/doc/tinc/tinc_9.html
/usr/share/doc/tinc/tinc_abt.html
/usr/share/doc/tinc/tinc_toc.html
/usr/share/info/tinc.info.gz
/usr/share/man/man5/tinc.conf.5.gz
/usr/share/man/man8/tincd.8.gz