Списък на файловете в пакета super в squeeze, архитектура mipsel

/etc/logrotate.d/super
/etc/pam.d/super
/etc/super.tab
/usr/bin/setuid
/usr/bin/super
/usr/share/doc/super/README.Y2K
/usr/share/doc/super/README.gz
/usr/share/doc/super/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/super/changelog.gz
/usr/share/doc/super/copyright
/usr/share/doc/super/examples/cdmount
/usr/share/doc/super/examples/cdumount
/usr/share/doc/super/examples/super.tab
/usr/share/lintian/overrides/super
/usr/share/man/man1/setuid.1.gz
/usr/share/man/man1/super.1.gz
/usr/share/man/man5/super.tab.5.gz