Списък на файловете в пакета smbnetfs в squeeze, архитектура mipsel

/etc/smbnetfs.conf
/usr/bin/smbnetfs
/usr/share/doc/smbnetfs/AUTHORS
/usr/share/doc/smbnetfs/ENGLISH.FAQ.gz
/usr/share/doc/smbnetfs/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/smbnetfs/README
/usr/share/doc/smbnetfs/RUSSIAN.FAQ.gz
/usr/share/doc/smbnetfs/TODO
/usr/share/doc/smbnetfs/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/smbnetfs/changelog.gz
/usr/share/doc/smbnetfs/copyright
/usr/share/man/man1/smbnetfs.1.gz