Списък на файловете в пакета pulseaudio-esound-compat в squeeze, архитектура mipsel

/usr/bin/esd
/usr/bin/esdcompat
/usr/lib/pulse-0.9.21/modules/libprotocol-esound.so
/usr/lib/pulse-0.9.21/modules/module-esound-compat-spawnfd.so
/usr/lib/pulse-0.9.21/modules/module-esound-compat-spawnpid.so
/usr/lib/pulse-0.9.21/modules/module-esound-protocol-tcp.so
/usr/lib/pulse-0.9.21/modules/module-esound-protocol-unix.so
/usr/share/doc/pulseaudio-esound-compat/README
/usr/share/doc/pulseaudio-esound-compat/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pulseaudio-esound-compat/changelog.gz
/usr/share/doc/pulseaudio-esound-compat/copyright
/usr/share/man/man1/esdcompat.1.gz