Списък на файловете в пакета octave-ann в squeeze, архитектура mipsel

/usr/lib/octave/packages/3.2/ann-1.0.2/mipsel-unknown-linux-gnu-api-v37/PKG_ADD
/usr/lib/octave/packages/3.2/ann-1.0.2/mipsel-unknown-linux-gnu-api-v37/ann.oct
/usr/share/doc/octave-ann/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/octave-ann/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/octave-ann/changelog.gz
/usr/share/doc/octave-ann/copyright
/usr/share/octave/packages/3.2/ann-1.0.2/packinfo/DESCRIPTION
/usr/share/octave/packages/3.2/ann-1.0.2/packinfo/INDEX