Списък на файловете в пакета libplplot-dev в squeeze, архитектура mipsel

/usr/include/plplot/disptab.h
/usr/include/plplot/drivers.h
/usr/include/plplot/gcw.h
/usr/include/plplot/pdf.h
/usr/include/plplot/plConfig.h
/usr/include/plplot/plDevs.h
/usr/include/plplot/pldebug.h
/usr/include/plplot/pldll.h
/usr/include/plplot/plevent.h
/usr/include/plplot/plplot.h
/usr/include/plplot/plplotP.h
/usr/include/plplot/plplotcanvas.h
/usr/include/plplot/plstream.h
/usr/include/plplot/plstrm.h
/usr/include/plplot/plxwd.h
/usr/include/plplot/qsastime.h
/usr/include/plplot/qsastimedll.h
/usr/include/plplot/wxPLplotstream.h
/usr/include/plplot/wxPLplotwindow.h
/usr/lib/libcsirocsa.so
/usr/lib/libcsironn.so
/usr/lib/libplplotadad.so
/usr/lib/libplplotcxxd.so
/usr/lib/libplplotd.so
/usr/lib/libplplotf77cd.so
/usr/lib/libplplotf77d.so
/usr/lib/libplplotf95cd.so
/usr/lib/libplplotf95d.so
/usr/lib/libplplotwxwidgetsd.so
/usr/lib/libqsastime.so
/usr/lib/pkgconfig/plplotd-ada.pc
/usr/lib/pkgconfig/plplotd-c++.pc
/usr/lib/pkgconfig/plplotd-f77.pc
/usr/lib/pkgconfig/plplotd-f95.pc
/usr/lib/pkgconfig/plplotd-tcl.pc
/usr/lib/pkgconfig/plplotd-wxwidgets.pc
/usr/lib/pkgconfig/plplotd.pc
/usr/share/ada/adainclude/plplotadad/plplot.adb
/usr/share/ada/adainclude/plplotadad/plplot.ads
/usr/share/ada/adainclude/plplotadad/plplot_auxiliary.adb
/usr/share/ada/adainclude/plplotadad/plplot_auxiliary.ads
/usr/share/ada/adainclude/plplotadad/plplot_thin.adb
/usr/share/ada/adainclude/plplotadad/plplot_thin.ads
/usr/share/ada/adainclude/plplotadad/plplot_traditional.adb
/usr/share/ada/adainclude/plplotadad/plplot_traditional.ads
/usr/share/doc/libplplot-dev
/usr/share/doc/libplplot9/README.pkg-config
/usr/share/doc/libplplot9/examples/CMakeLists.txt
/usr/share/doc/libplplot9/examples/Makefile
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/CMakeLists.txt
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/Makefile
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x01a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x02a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x03a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x04a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x05a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x06a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x07a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x08a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x09a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x10a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x11a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x12a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x13a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x14a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x15a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x16a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x17a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x18a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x19a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x20a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x21a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x22a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x23a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x24a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x25a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x26a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x27a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x28a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x29a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x30a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/x31a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick01a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick02a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick03a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick04a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick05a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick06a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick07a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick08a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick09a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick10a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick11a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick12a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick13a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick14a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick15a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick16a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick17a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick18a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick19a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick20a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick21a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick22a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick23a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick24a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick25a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick26a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick27a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick28a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick29a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick30a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/ada/xthick31a.adb
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/CMakeLists.txt
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/Makefile
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/plc++demos.h
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/wxPLplotDemo.cpp
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x01.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x01cc.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x02.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x03.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x04.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x05.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x06.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x07.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x08.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x09.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x10.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x11.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x12.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x13.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x14.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x15.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x16.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x17.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x18.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x19.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x20.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x21.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x22.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x23.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x24.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x25.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x26.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x27.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x28.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x29.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x30.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c++/x31.cc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/CMakeLists.txt
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/Makefile
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/README.cairo
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/ext-cairo-test.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/extXdrawable_demo.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/plcdemos.h
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/test_plend.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/tutor.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x01c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x02c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x03c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x04c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x05c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x06c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x07c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x08c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x09c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x10c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x11c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x12c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x13c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x14c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x15c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x16c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x17c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x18c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x19c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x20c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x21c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x22c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x23c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x24c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x25c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x26c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x27c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x28c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x29c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x30c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x31c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/c/x32c.c
/usr/share/doc/libplplot9/examples/cmake/modules/CMakeAdaCompiler.cmake.in
/usr/share/doc/libplplot9/examples/cmake/modules/CMakeAdaInformation.cmake
/usr/share/doc/libplplot9/examples/cmake/modules/CMakeDetermineAdaCompiler.cmake
/usr/share/doc/libplplot9/examples/cmake/modules/CMakeTestAdaCompiler.cmake
/usr/share/doc/libplplot9/examples/cmake/modules/FindPkgConfig.cmake
/usr/share/doc/libplplot9/examples/cmake/modules/Platform/Cygwin-GNU-Fortran.cmake
/usr/share/doc/libplplot9/examples/cmake/modules/Platform/Windows-GNU-Fortran.cmake
/usr/share/doc/libplplot9/examples/cmake/modules/Platform/Windows-df.cmake
/usr/share/doc/libplplot9/examples/cmake/modules/Platform/Windows-f90.cmake
/usr/share/doc/libplplot9/examples/cmake/modules/export_plplot-noconfig.cmake
/usr/share/doc/libplplot9/examples/cmake/modules/export_plplot.cmake
/usr/share/doc/libplplot9/examples/cmake/modules/pkg-config.cmake
/usr/share/doc/libplplot9/examples/cmake/modules/plplot_configure.cmake
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/CMakeLists.txt
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/Makefile
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/plf77demos.inc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x01f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x02f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x03f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x04f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x05f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x06f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x07f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x08f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x09f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x10f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x11f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x12f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x13f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x14f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x15f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x16af.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x16f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x17f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x18f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x19f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x20f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x21f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x22f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x23f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x24f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x25f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x26f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x27f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x28f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x29f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x30f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f77/x31f.f
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/CMakeLists.txt
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/Makefile
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/plf95demos.inc
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x01f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x02f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x03f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x04f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x05f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x06f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x07f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x08f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x09f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x10f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x11f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x12f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x13f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x14f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x15f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x16af.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x16f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x17f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x18f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x19f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x20f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x21f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x22f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x23f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x24f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x25f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x26f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x27f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x28f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x29f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x30f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/f95/x31f.f90
/usr/share/doc/libplplot9/examples/lena.img
/usr/share/doc/libplplot9/examples/lena.pgm
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/README.perldemos
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x01.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x02.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x03.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x04.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x05.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x06.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x07.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x08.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x09.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x10.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x11.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x12.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x13.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x14.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x15.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x16.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x17.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x18.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x19.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x20.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x21.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x22.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x23.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x24.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x25.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x26.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x27.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x28.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x29.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x30.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/perl/x31.pl
/usr/share/doc/libplplot9/examples/plplot-test-interactive.sh
/usr/share/doc/libplplot9/examples/plplot-test.sh
/usr/share/doc/libplplot9/examples/test_ada.sh
/usr/share/doc/libplplot9/examples/test_c.sh
/usr/share/doc/libplplot9/examples/test_cxx.sh
/usr/share/doc/libplplot9/examples/test_diff.sh
/usr/share/doc/libplplot9/examples/test_f77.sh
/usr/share/doc/libplplot9/examples/test_f95.sh
/usr/share/doc/libplplot9/examples/test_java.sh