Списък на файловете в пакета libnspr4-0d в squeeze, архитектура mipsel

/usr/lib/libnspr4.so
/usr/lib/libnspr4.so.0d
/usr/lib/libplc4.so
/usr/lib/libplc4.so.0d
/usr/lib/libplds4.so
/usr/lib/libplds4.so.0d
/usr/share/doc/libnspr4-0d/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnspr4-0d/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libnspr4-0d