Списък на файловете в пакета liblua5.1-sec1 в squeeze, архитектура mipsel

/usr/lib/liblua5.1-sec.so.1
/usr/lib/liblua5.1-sec.so.1.0.0
/usr/lib/lua/5.1/ssl.so
/usr/share/doc/liblua5.1-sec1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblua5.1-sec1/changelog.gz
/usr/share/doc/liblua5.1-sec1/copyright
/usr/share/lua/5.1/https.lua
/usr/share/lua/5.1/ssl.lua