Списък на файловете в пакета liblua5.1-posix-dev в squeeze, архитектура mipsel

/usr/include/lua5.1/lua-posix.h
/usr/lib/liblua5.1-posix.a
/usr/lib/liblua5.1-posix.la
/usr/lib/liblua5.1-posix.so
/usr/lib/pkgconfig/lua5.1-posix.pc
/usr/share/doc/liblua5.1-posix-dev/README
/usr/share/doc/liblua5.1-posix-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblua5.1-posix-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/liblua5.1-posix-dev/copyright
/usr/share/doc/liblua5.1-posix-dev/posix.txt