Списък на файловете в пакета libghc6-parallel-dev в squeeze, архитектура mipsel

/usr/lib/ghc-6.12.1/haddock/parallel-2.2.0.1/parallel.haddock
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/parallel-2.2.0.1/ghc-6.12.1/Control/Parallel.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/parallel-2.2.0.1/ghc-6.12.1/Control/Parallel/Strategies.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/parallel-2.2.0.1/ghc-6.12.1/HSparallel-2.2.0.1.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/parallel-2.2.0.1/ghc-6.12.1/libHSparallel-2.2.0.1.a
/usr/share/doc/libghc6-parallel-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc6-parallel-dev/copyright
/var/lib/ghc-6.12.1/package.conf.d/parallel-2.2.0.1.conf