Списък на файловете в пакета libasn1-8-heimdal в squeeze, архитектура mipsel

/usr/lib/libasn1.so.8
/usr/lib/libasn1.so.8.0.0
/usr/share/doc/libasn1-8-heimdal/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libasn1-8-heimdal/changelog.gz
/usr/share/doc/libasn1-8-heimdal/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libasn1-8-heimdal