Списък на файловете в пакета gstreamer0.10-pulseaudio в squeeze, архитектура mipsel

/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstpulse.so
/usr/share/doc/gstreamer0.10-pulseaudio/AUTHORS
/usr/share/doc/gstreamer0.10-pulseaudio/NEWS.gz
/usr/share/doc/gstreamer0.10-pulseaudio/README.Debian
/usr/share/doc/gstreamer0.10-pulseaudio/README.gz
/usr/share/doc/gstreamer0.10-pulseaudio/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gstreamer0.10-pulseaudio/changelog.gz
/usr/share/doc/gstreamer0.10-pulseaudio/copyright