Списък на файловете в пакета google-gadgets-xul в squeeze, архитектура mipsel

/usr/lib/google-gadgets/gtkmoz-browser-child
/usr/lib/google-gadgets/modules/gtkmoz-browser-element.so
/usr/lib/google-gadgets/modules/smjs-script-runtime.so
/usr/share/doc/google-gadgets-xul/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/google-gadgets-xul/changelog.gz
/usr/share/doc/google-gadgets-xul/copyright