Списък на файловете в пакета gkrellm-mldonkey в squeeze, архитектура mipsel

/usr/lib/gkrellm2/plugins/gkremldk.so
/usr/share/doc/gkrellm-mldonkey/README
/usr/share/doc/gkrellm-mldonkey/README.Debian
/usr/share/doc/gkrellm-mldonkey/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gkrellm-mldonkey/changelog.gz
/usr/share/doc/gkrellm-mldonkey/copyright