Списък на файловете в пакета fontconfig в squeeze, архитектура mipsel

/etc/fonts/conf.d/30-defoma.conf
/usr/bin/fc-cache
/usr/bin/fc-cat
/usr/bin/fc-list
/usr/bin/fc-match
/usr/bin/fc-query
/usr/bin/fc-scan
/usr/share/defoma/scripts/fontconfig.defoma
/usr/share/doc-base/fontconfig-user
/usr/share/doc/fontconfig/AUTHORS
/usr/share/doc/fontconfig/README.Debian
/usr/share/doc/fontconfig/README.gz
/usr/share/doc/fontconfig/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fontconfig/changelog.gz
/usr/share/doc/fontconfig/copyright
/usr/share/doc/fontconfig/fontconfig-user.html
/usr/share/doc/fontconfig/fontconfig-user.pdf.gz
/usr/share/doc/fontconfig/fontconfig-user.txt.gz
/usr/share/man/man1/fc-cache.1.gz
/usr/share/man/man1/fc-cat.1.gz
/usr/share/man/man1/fc-list.1.gz
/usr/share/man/man1/fc-match.1.gz
/usr/share/man/man1/fc-query.1.gz
/usr/share/man/man1/fc-scan.1.gz