Списък на файловете в пакета evince-dbg в squeeze, архитектура mipsel

/usr/lib/debug/usr/bin/evince
/usr/lib/debug/usr/bin/evince-previewer
/usr/lib/debug/usr/bin/evince-thumbnailer
/usr/lib/debug/usr/lib/evince/2/backends/libcomicsdocument.so
/usr/lib/debug/usr/lib/evince/2/backends/libdjvudocument.so
/usr/lib/debug/usr/lib/evince/2/backends/libdvidocument.so
/usr/lib/debug/usr/lib/evince/2/backends/libimpressdocument.so
/usr/lib/debug/usr/lib/evince/2/backends/libpdfdocument.so
/usr/lib/debug/usr/lib/evince/2/backends/libpixbufdocument.so
/usr/lib/debug/usr/lib/evince/2/backends/libpsdocument.so
/usr/lib/debug/usr/lib/evince/2/backends/libtiffdocument.so
/usr/lib/debug/usr/lib/evince/evince-convert-metadata
/usr/lib/debug/usr/lib/evince/evinced
/usr/lib/debug/usr/lib/libevdocument.so.2.0.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libevview.so.2.0.0
/usr/lib/debug/usr/lib/nautilus/extensions-2.0/libevince-properties-page.so
/usr/share/doc/evince-dbg/AUTHORS
/usr/share/doc/evince-dbg/NEWS.gz
/usr/share/doc/evince-dbg/README
/usr/share/doc/evince-dbg/TODO
/usr/share/doc/evince-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/evince-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/evince-dbg/copyright