Списък на файловете в пакета erlang-erl-docgen в squeeze, архитектура mipsel

/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/bin/codeline_preprocessing.escript
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/bin/xml_from_edoc.escript
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/css/otp_doc.css
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/docbuilder_dtd/application.dtd
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/docbuilder_dtd/appref.dtd
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/docbuilder_dtd/book.dtd
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/docbuilder_dtd/bookinsidecover.dtd
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/docbuilder_dtd/chapter.dtd
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/docbuilder_dtd/cites.dtd
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/docbuilder_dtd/common.dtd
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/docbuilder_dtd/common.entities.dtd
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/docbuilder_dtd/common.header.dtd
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/docbuilder_dtd/common.image.dtd
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/docbuilder_dtd/common.refs.dtd
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/docbuilder_dtd/common.table.dtd
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/docbuilder_dtd/comref.dtd
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/docbuilder_dtd/cref.dtd
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/docbuilder_dtd/erlref.dtd
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/docbuilder_dtd/fascicules.dtd
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/docbuilder_dtd/fileref.dtd
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/docbuilder_dtd/part.dtd
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/docbuilder_dtd/report.dtd
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/docbuilder_dtd/terms.dtd
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/docbuilder_dtd/xhtml1-frameset.dtd
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/docbuilder_dtd/xhtml1-strict.dtd
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/docbuilder_dtd/xhtml1-transitional.dtd
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/dtd_html_entities/xhtml-lat1.ent
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/dtd_man_entities/xhtml-lat1.ent
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/images/erlang-logo.gif
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/images/erlang-logo.png
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/js/flipmenu/flip_closed.gif
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/js/flipmenu/flip_open.gif
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/js/flipmenu/flip_static.gif
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/js/flipmenu/flipmenu.js
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/xsl/db_html.xsl
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/xsl/db_html_params.xsl
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/xsl/db_man.xsl
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/xsl/db_pdf.xsl
/usr/lib/erlang/lib/erl_docgen-0.2.1/priv/xsl/db_pdf_params.xsl
/usr/share/doc/erlang-erl-docgen/AUTHORS.gz
/usr/share/doc/erlang-erl-docgen/README.Debian
/usr/share/doc/erlang-erl-docgen/TODO.Debian
/usr/share/doc/erlang-erl-docgen/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/erlang-erl-docgen/copyright
/usr/share/lintian/overrides/erlang-erl-docgen