Списък на файловете в пакета dosfstools в squeeze, архитектура mipsel

/sbin/dosfsck
/sbin/dosfslabel
/sbin/fsck.msdos
/sbin/fsck.vfat
/sbin/mkdosfs
/sbin/mkfs.msdos
/sbin/mkfs.vfat
/usr/share/doc/dosfstools/ANNOUNCE.mkdosfs
/usr/share/doc/dosfstools/ChangeLog.dosfsck
/usr/share/doc/dosfstools/ChangeLog.dosfstools-2.x.gz
/usr/share/doc/dosfstools/ChangeLog.mkdosfs
/usr/share/doc/dosfstools/README.dosfsck
/usr/share/doc/dosfstools/README.dosfstools-2.x
/usr/share/doc/dosfstools/README.mkdosfs
/usr/share/doc/dosfstools/TODO.dosfstools-2.x
/usr/share/doc/dosfstools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dosfstools/changelog.gz
/usr/share/doc/dosfstools/copyright
/usr/share/man/man8/dosfsck.8.gz
/usr/share/man/man8/dosfslabel.8.gz
/usr/share/man/man8/fsck.msdos.8.gz
/usr/share/man/man8/fsck.vfat.8.gz
/usr/share/man/man8/mkdosfs.8.gz
/usr/share/man/man8/mkfs.msdos.8.gz
/usr/share/man/man8/mkfs.vfat.8.gz