Списък на файловете в пакета dhttpd в squeeze, архитектура mipsel

/etc/default/dhttpd
/etc/init.d/dhttpd
/usr/bin/dhttpd
/usr/share/doc/dhttpd/AUTHOR
/usr/share/doc/dhttpd/README
/usr/share/doc/dhttpd/README.Debian
/usr/share/doc/dhttpd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dhttpd/changelog.gz
/usr/share/doc/dhttpd/copyright
/usr/share/doc/dhttpd/dhttpd102.gif
/usr/share/doc/dhttpd/index.html
/usr/share/doc/dhttpd/powered_by_dhttpd.gif
/usr/share/man/man1/dhttpd.1.gz