Списък на файловете в пакета zp в squeeze, архитектура mips

/usr/bin/zp
/usr/share/doc/zp/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/zp/copyright
/usr/share/man/man1/zp.1.gz