Списък на файловете в пакета wterm в squeeze, архитектура mips

/usr/bin/wterm
/usr/share/doc/wterm/FAQ.gz
/usr/share/doc/wterm/README.Debian
/usr/share/doc/wterm/README.menu
/usr/share/doc/wterm/README.xvt.gz
/usr/share/doc/wterm/TODO.Debian
/usr/share/doc/wterm/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/wterm/changelog.gz
/usr/share/doc/wterm/copyright
/usr/share/doc/wterm/examples/menu/example.menu
/usr/share/doc/wterm/examples/menu/jedmenu.sl
/usr/share/doc/wterm/examples/menu/menu
/usr/share/doc/wterm/examples/menu/rxvt.menu
/usr/share/doc/wterm/examples/menu/terminal.menu
/usr/share/doc/wterm/wtermRef.html
/usr/share/doc/wterm/wtermRef.txt.gz
/usr/share/linda/overrides/wterm
/usr/share/lintian/overrides/wterm
/usr/share/man/man1/wterm.1.gz
/usr/share/menu/wterm