Списък на файловете в пакета splitvt в squeeze, архитектура mips

/usr/bin/splitvt
/usr/share/doc/splitvt/ANNOUNCE
/usr/share/doc/splitvt/BLURB
/usr/share/doc/splitvt/README
/usr/share/doc/splitvt/TODO
/usr/share/doc/splitvt/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/splitvt/changelog.gz
/usr/share/doc/splitvt/copyright
/usr/share/doc/splitvt/examples/menu
/usr/share/doc/splitvt/examples/splitvtrc
/usr/share/doc/splitvt/examples/xsplitvt
/usr/share/man/man1/splitvt.1.gz