Списък на файловете в пакета spell в squeeze, архитектура mips

/usr/bin/spell
/usr/share/doc/spell/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/spell/copyright
/usr/share/info/spell.info.gz
/usr/share/man/man1/spell.1.gz