Списък на файловете в пакета plasma-wallpapers-addons в squeeze, архитектура mips

/usr/lib/kde4/plasma_wallpaper_mandelbrot.so
/usr/lib/kde4/plasma_wallpaper_marble.so
/usr/lib/kde4/plasma_wallpaper_pattern.so
/usr/lib/kde4/plasma_wallpaper_virus.so
/usr/lib/kde4/plasma_wallpaper_weather.so
/usr/share/doc/plasma-wallpapers-addons/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/plasma-wallpapers-addons/copyright
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/bees.desktop
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/bees.png
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/celtic.desktop
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/celtic.png
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/eastern_blues.desktop
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/eastern_blues.png
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/fish.desktop
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/fish.png
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/flowers.desktop
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/flowers.png
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/french.desktop
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/french.png
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/ivory_coast.desktop
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/ivory_coast.png
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/lineage.desktop
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/lineage.png
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/night-rock.desktop
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/night-rock.jpg
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/pavement.desktop
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/pavement.png
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/persism.desktop
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/persism.png
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/rattan.desktop
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/rattan.png
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/stars.desktop
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/stars.png
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/stonewall2.desktop
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/stonewall2.png
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/triangles.desktop
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/triangles.png
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/xeroxstar.desktop
/usr/share/kde4/apps/plasma_wallpaper_pattern/patterns/xeroxstar.png
/usr/share/kde4/config/virus_wallpaper.knsrc
/usr/share/kde4/services/plasma-wallpaper-mandelbrot.desktop
/usr/share/kde4/services/plasma-wallpaper-marble.desktop
/usr/share/kde4/services/plasma-wallpaper-pattern.desktop
/usr/share/kde4/services/plasma-wallpaper-virus.desktop
/usr/share/kde4/services/plasma-wallpaper-weather.desktop