Списък на файловете в пакета libwxgtk2.6-0 в squeeze, архитектура mips

/usr/lib/libwx_gtk2u_adv-2.6.so.0
/usr/lib/libwx_gtk2u_adv-2.6.so.0.3.1
/usr/lib/libwx_gtk2u_animate-2.6.so.0
/usr/lib/libwx_gtk2u_animate-2.6.so.0.3.1
/usr/lib/libwx_gtk2u_core-2.6.so.0
/usr/lib/libwx_gtk2u_core-2.6.so.0.3.1
/usr/lib/libwx_gtk2u_deprecated-2.6.so.0
/usr/lib/libwx_gtk2u_deprecated-2.6.so.0.3.1
/usr/lib/libwx_gtk2u_fl-2.6.so.0
/usr/lib/libwx_gtk2u_fl-2.6.so.0.3.1
/usr/lib/libwx_gtk2u_gizmos-2.6.so.0
/usr/lib/libwx_gtk2u_gizmos-2.6.so.0.3.1
/usr/lib/libwx_gtk2u_gizmos_xrc-2.6.so.0
/usr/lib/libwx_gtk2u_gizmos_xrc-2.6.so.0.3.1
/usr/lib/libwx_gtk2u_gl-2.6.so.0
/usr/lib/libwx_gtk2u_gl-2.6.so.0.3.1
/usr/lib/libwx_gtk2u_html-2.6.so.0
/usr/lib/libwx_gtk2u_html-2.6.so.0.3.1
/usr/lib/libwx_gtk2u_media-2.6.so.0
/usr/lib/libwx_gtk2u_media-2.6.so.0.3.1
/usr/lib/libwx_gtk2u_mmedia-2.6.so.0
/usr/lib/libwx_gtk2u_mmedia-2.6.so.0.3.1
/usr/lib/libwx_gtk2u_ogl-2.6.so.0
/usr/lib/libwx_gtk2u_ogl-2.6.so.0.3.1
/usr/lib/libwx_gtk2u_plot-2.6.so.0
/usr/lib/libwx_gtk2u_plot-2.6.so.0.3.1
/usr/lib/libwx_gtk2u_qa-2.6.so.0
/usr/lib/libwx_gtk2u_qa-2.6.so.0.3.1
/usr/lib/libwx_gtk2u_stc-2.6.so.0
/usr/lib/libwx_gtk2u_stc-2.6.so.0.3.1
/usr/lib/libwx_gtk2u_svg-2.6.so.0
/usr/lib/libwx_gtk2u_svg-2.6.so.0.3.1
/usr/lib/libwx_gtk2u_xrc-2.6.so.0
/usr/lib/libwx_gtk2u_xrc-2.6.so.0.3.1
/usr/share/doc/libwxgtk2.6-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libwxgtk2.6-0/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libwxgtk2.6-0