Списък на файловете в пакета libqt4-sql-sqlite в squeeze, архитектура mips

/usr/lib/qt4/plugins/sqldrivers/libqsqlite.so
/usr/share/doc/libqt4-sql-sqlite/LGPL_EXCEPTION.txt
/usr/share/doc/libqt4-sql-sqlite/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libqt4-sql-sqlite/changelog.gz
/usr/share/doc/libqt4-sql-sqlite/copyright