Списък на файловете в пакета libpycaml-ocaml-dev в squeeze, архитектура mips

/usr/bin/pycamltop
/usr/lib/ocaml/pycaml/META
/usr/lib/ocaml/pycaml/libpycaml_stubs.a
/usr/lib/ocaml/pycaml/pycaml.cma
/usr/lib/ocaml/pycaml/pycaml.cmi
/usr/lib/ocaml/pycaml/pycaml.ml
/usr/share/doc-base/pycaml
/usr/share/doc/libpycaml-ocaml-dev/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libpycaml-ocaml-dev/README.Debian
/usr/share/doc/libpycaml-ocaml-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpycaml-ocaml-dev/copyright
/usr/share/doc/libpycaml-ocaml-dev/examples/ocamlobj.ml
/usr/share/doc/libpycaml-ocaml-dev/examples/pycamltest.ml
/usr/share/doc/libpycaml-ocaml-dev/pycaml.html
/var/lib/ocaml/lintian/libpycaml-ocaml-dev.info
/var/lib/ocaml/md5sums/libpycaml-ocaml-dev.md5sums