Списък на файловете в пакета libglib2.0-0 в squeeze, архитектура mips

/lib/libglib-2.0.so.0
/lib/libglib-2.0.so.0.2400.2
/usr/lib/glib-2.0/gio-querymodules
/usr/lib/libgio-2.0.so.0
/usr/lib/libgio-2.0.so.0.2400.2
/usr/lib/libgmodule-2.0.so.0
/usr/lib/libgmodule-2.0.so.0.2400.2
/usr/lib/libgobject-2.0.so.0
/usr/lib/libgobject-2.0.so.0.2400.2
/usr/lib/libgthread-2.0.so.0
/usr/lib/libgthread-2.0.so.0.2400.2
/usr/share/doc/libglib2.0-0/ChangeLog.pre-1-2.gz
/usr/share/doc/libglib2.0-0/ChangeLog.pre-2-0.gz
/usr/share/doc/libglib2.0-0/ChangeLog.pre-2-2.gz
/usr/share/doc/libglib2.0-0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libglib2.0-0/NEWS.pre-1-3.gz
/usr/share/doc/libglib2.0-0/README.gz
/usr/share/doc/libglib2.0-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libglib2.0-0/changelog.gz
/usr/share/doc/libglib2.0-0/copyright