Списък на файловете в пакета libghc6-xhtml-prof в squeeze, архитектура mips

/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/xhtml-3000.2.0.1/ghc-6.12.1/Text/XHtml.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/xhtml-3000.2.0.1/ghc-6.12.1/Text/XHtml/BlockTable.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/xhtml-3000.2.0.1/ghc-6.12.1/Text/XHtml/Debug.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/xhtml-3000.2.0.1/ghc-6.12.1/Text/XHtml/Extras.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/xhtml-3000.2.0.1/ghc-6.12.1/Text/XHtml/Frameset.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/xhtml-3000.2.0.1/ghc-6.12.1/Text/XHtml/Frameset/Attributes.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/xhtml-3000.2.0.1/ghc-6.12.1/Text/XHtml/Frameset/Elements.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/xhtml-3000.2.0.1/ghc-6.12.1/Text/XHtml/Internals.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/xhtml-3000.2.0.1/ghc-6.12.1/Text/XHtml/Strict.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/xhtml-3000.2.0.1/ghc-6.12.1/Text/XHtml/Strict/Attributes.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/xhtml-3000.2.0.1/ghc-6.12.1/Text/XHtml/Strict/Elements.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/xhtml-3000.2.0.1/ghc-6.12.1/Text/XHtml/Table.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/xhtml-3000.2.0.1/ghc-6.12.1/Text/XHtml/Transitional.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/xhtml-3000.2.0.1/ghc-6.12.1/Text/XHtml/Transitional/Attributes.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/xhtml-3000.2.0.1/ghc-6.12.1/Text/XHtml/Transitional/Elements.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/xhtml-3000.2.0.1/ghc-6.12.1/libHSxhtml-3000.2.0.1_p.a
/usr/share/doc/libghc6-xhtml-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc6-xhtml-prof/copyright