Списък на файловете в пакета libaa1 в squeeze, архитектура mips

/usr/lib/libaa.so.1
/usr/lib/libaa.so.1.0.4
/usr/share/doc/libaa1/AUTHORS
/usr/share/doc/libaa1/NEWS.gz
/usr/share/doc/libaa1/README
/usr/share/doc/libaa1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libaa1/changelog.gz
/usr/share/doc/libaa1/copyright