Списък на файловете в пакета hostname в squeeze, архитектура mips

/bin/dnsdomainname
/bin/domainname
/bin/hostname
/bin/nisdomainname
/bin/ypdomainname
/usr/share/doc/hostname/changelog.gz
/usr/share/doc/hostname/copyright
/usr/share/man/fr/man1/hostname.1.gz
/usr/share/man/man1/dnsdomainname.1.gz
/usr/share/man/man1/domainname.1.gz
/usr/share/man/man1/hostname.1.gz
/usr/share/man/man1/nisdomainname.1.gz
/usr/share/man/man1/ypdomainname.1.gz