Списък на файловете в пакета glotski в squeeze, архитектура mips

/usr/games/glotski
/usr/share/doc/glotski/AUTHORS
/usr/share/doc/glotski/README.gz
/usr/share/doc/glotski/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/glotski/copyright
/usr/share/games/glotski/c19.lev
/usr/share/games/glotski/c27a.lev
/usr/share/games/glotski/c27d.lev
/usr/share/games/glotski/d12.lev
/usr/share/games/glotski/d13.lev
/usr/share/games/glotski/d14.lev
/usr/share/games/glotski/d18.lev
/usr/share/games/glotski/d19.lev
/usr/share/games/glotski/d23.lev
/usr/share/man/man6/glotski.6.gz
/usr/share/menu/glotski
/usr/share/pixmaps/glotski.xpm