Списък на файловете в пакета emboss в squeeze, архитектура mips

/usr/bin/aaindexextract
/usr/bin/abiview
/usr/bin/acdc
/usr/bin/acdpretty
/usr/bin/acdtable
/usr/bin/acdtrace
/usr/bin/acdvalid
/usr/bin/aligncopy
/usr/bin/aligncopypair
/usr/bin/antigenic
/usr/bin/backtranambig
/usr/bin/backtranseq
/usr/bin/banana
/usr/bin/biosed
/usr/bin/btwisted
/usr/bin/cai
/usr/bin/chaos
/usr/bin/charge
/usr/bin/checktrans
/usr/bin/chips
/usr/bin/cirdna
/usr/bin/codcmp
/usr/bin/codcopy
/usr/bin/coderet
/usr/bin/compseq
/usr/bin/consambig
/usr/bin/cpgplot
/usr/bin/cpgreport
/usr/bin/cusp
/usr/bin/cutgextract
/usr/bin/cutseq
/usr/bin/dan
/usr/bin/dbiblast
/usr/bin/dbifasta
/usr/bin/dbiflat
/usr/bin/dbigcg
/usr/bin/dbxfasta
/usr/bin/dbxflat
/usr/bin/dbxgcg
/usr/bin/degapseq
/usr/bin/density
/usr/bin/descseq
/usr/bin/diffseq
/usr/bin/digest
/usr/bin/distmat
/usr/bin/dotmatcher
/usr/bin/dotpath
/usr/bin/dottup
/usr/bin/dreg
/usr/bin/edialign
/usr/bin/einverted
/usr/bin/em_cons
/usr/bin/em_pscan
/usr/bin/embossdata
/usr/bin/embossversion
/usr/bin/emma
/usr/bin/emowse
/usr/bin/entret
/usr/bin/epestfind
/usr/bin/eprimer3
/usr/bin/equicktandem
/usr/bin/est2genome
/usr/bin/etandem
/usr/bin/extractalign
/usr/bin/extractfeat
/usr/bin/extractseq
/usr/bin/featcopy
/usr/bin/featreport
/usr/bin/findkm
/usr/bin/freak
/usr/bin/fuzznuc
/usr/bin/fuzzpro
/usr/bin/fuzztran
/usr/bin/garnier
/usr/bin/geecee
/usr/bin/getorf
/usr/bin/helixturnhelix
/usr/bin/hmoment
/usr/bin/iep
/usr/bin/infoalign
/usr/bin/infobase
/usr/bin/inforesidue
/usr/bin/infoseq
/usr/bin/isochore
/usr/bin/jaspextract
/usr/bin/jaspscan
/usr/bin/jembossctl
/usr/bin/lindna
/usr/bin/listor
/usr/bin/makenucseq
/usr/bin/makeprotseq
/usr/bin/marscan
/usr/bin/maskambignuc
/usr/bin/maskambigprot
/usr/bin/maskfeat
/usr/bin/maskseq
/usr/bin/matcher
/usr/bin/megamerger
/usr/bin/merger
/usr/bin/msbar
/usr/bin/mwcontam
/usr/bin/mwfilter
/usr/bin/needle
/usr/bin/newcpgreport
/usr/bin/newcpgseek
/usr/bin/newseq
/usr/bin/nohtml
/usr/bin/noreturn
/usr/bin/nospace
/usr/bin/notab
/usr/bin/notseq
/usr/bin/nthseq
/usr/bin/nthseqset
/usr/bin/octanol
/usr/bin/oddcomp
/usr/bin/palindrome
/usr/bin/pasteseq
/usr/bin/patmatdb
/usr/bin/patmatmotifs
/usr/bin/pepcoil
/usr/bin/pepinfo
/usr/bin/pepnet
/usr/bin/pepstats
/usr/bin/pepwheel
/usr/bin/pepwindow
/usr/bin/pepwindowall
/usr/bin/plotcon
/usr/bin/plotorf
/usr/bin/polydot
/usr/bin/preg
/usr/bin/prettyplot
/usr/bin/prettyseq
/usr/bin/primersearch
/usr/bin/printsextract
/usr/bin/profit
/usr/bin/prophecy
/usr/bin/prophet
/usr/bin/prosextract
/usr/bin/psiphi
/usr/bin/rebaseextract
/usr/bin/recoder
/usr/bin/redata
/usr/bin/remap
/usr/bin/restover
/usr/bin/restrict
/usr/bin/revseq
/usr/bin/seealso
/usr/bin/seqmatchall
/usr/bin/seqret
/usr/bin/seqretsetall
/usr/bin/seqretsplit
/usr/bin/showalign
/usr/bin/showdb
/usr/bin/showfeat
/usr/bin/showorf
/usr/bin/showpep
/usr/bin/showseq
/usr/bin/shuffleseq
/usr/bin/sigcleave
/usr/bin/silent
/usr/bin/sirna
/usr/bin/sixpack
/usr/bin/sizeseq
/usr/bin/skipredundant
/usr/bin/skipseq
/usr/bin/splitsource
/usr/bin/splitter
/usr/bin/stretcher
/usr/bin/stssearch
/usr/bin/supermatcher
/usr/bin/syco
/usr/bin/tcode
/usr/bin/textsearch
/usr/bin/tfextract
/usr/bin/tfm
/usr/bin/tfscan
/usr/bin/tmap
/usr/bin/tranalign
/usr/bin/transeq
/usr/bin/trimest
/usr/bin/trimseq
/usr/bin/trimspace
/usr/bin/twofeat
/usr/bin/union
/usr/bin/vectorstrip
/usr/bin/water
/usr/bin/whichdb
/usr/bin/wobble
/usr/bin/wordcount
/usr/bin/wordfinder
/usr/bin/wordmatch
/usr/bin/wossname
/usr/bin/yank
/usr/lib/emboss/aaindexextract
/usr/lib/emboss/abiview
/usr/lib/emboss/acdc
/usr/lib/emboss/acdpretty
/usr/lib/emboss/acdtable
/usr/lib/emboss/acdtrace
/usr/lib/emboss/acdvalid
/usr/lib/emboss/aligncopy
/usr/lib/emboss/aligncopypair
/usr/lib/emboss/antigenic
/usr/lib/emboss/backtranambig
/usr/lib/emboss/backtranseq
/usr/lib/emboss/banana
/usr/lib/emboss/biosed
/usr/lib/emboss/btwisted
/usr/lib/emboss/cai
/usr/lib/emboss/chaos
/usr/lib/emboss/charge
/usr/lib/emboss/checktrans
/usr/lib/emboss/chips
/usr/lib/emboss/cirdna
/usr/lib/emboss/codcmp
/usr/lib/emboss/codcopy
/usr/lib/emboss/coderet
/usr/lib/emboss/compseq
/usr/lib/emboss/cons
/usr/lib/emboss/consambig
/usr/lib/emboss/cpgplot
/usr/lib/emboss/cpgreport
/usr/lib/emboss/cusp
/usr/lib/emboss/cutgextract
/usr/lib/emboss/cutseq
/usr/lib/emboss/dan
/usr/lib/emboss/dbiblast
/usr/lib/emboss/dbifasta
/usr/lib/emboss/dbiflat
/usr/lib/emboss/dbigcg
/usr/lib/emboss/dbxfasta
/usr/lib/emboss/dbxflat
/usr/lib/emboss/dbxgcg
/usr/lib/emboss/degapseq
/usr/lib/emboss/density
/usr/lib/emboss/descseq
/usr/lib/emboss/diffseq
/usr/lib/emboss/digest
/usr/lib/emboss/distmat
/usr/lib/emboss/dotmatcher
/usr/lib/emboss/dotpath
/usr/lib/emboss/dottup
/usr/lib/emboss/dreg
/usr/lib/emboss/edialign
/usr/lib/emboss/einverted
/usr/lib/emboss/embossdata
/usr/lib/emboss/embossversion
/usr/lib/emboss/emma
/usr/lib/emboss/emowse
/usr/lib/emboss/entret
/usr/lib/emboss/epestfind
/usr/lib/emboss/eprimer3
/usr/lib/emboss/equicktandem
/usr/lib/emboss/est2genome
/usr/lib/emboss/etandem
/usr/lib/emboss/extractalign
/usr/lib/emboss/extractfeat
/usr/lib/emboss/extractseq
/usr/lib/emboss/featcopy
/usr/lib/emboss/featreport
/usr/lib/emboss/findkm
/usr/lib/emboss/freak
/usr/lib/emboss/fuzznuc
/usr/lib/emboss/fuzzpro
/usr/lib/emboss/fuzztran
/usr/lib/emboss/garnier
/usr/lib/emboss/geecee
/usr/lib/emboss/getorf
/usr/lib/emboss/helixturnhelix
/usr/lib/emboss/hmoment
/usr/lib/emboss/iep
/usr/lib/emboss/infoalign
/usr/lib/emboss/infobase
/usr/lib/emboss/inforesidue
/usr/lib/emboss/infoseq
/usr/lib/emboss/isochore
/usr/lib/emboss/jaspextract
/usr/lib/emboss/jaspscan
/usr/lib/emboss/jembossctl
/usr/lib/emboss/lindna
/usr/lib/emboss/listor
/usr/lib/emboss/makenucseq
/usr/lib/emboss/makeprotseq
/usr/lib/emboss/marscan
/usr/lib/emboss/maskambignuc
/usr/lib/emboss/maskambigprot
/usr/lib/emboss/maskfeat
/usr/lib/emboss/maskseq
/usr/lib/emboss/matcher
/usr/lib/emboss/megamerger
/usr/lib/emboss/merger
/usr/lib/emboss/msbar
/usr/lib/emboss/mwcontam
/usr/lib/emboss/mwfilter
/usr/lib/emboss/needle
/usr/lib/emboss/newcpgreport
/usr/lib/emboss/newcpgseek
/usr/lib/emboss/newseq
/usr/lib/emboss/nohtml
/usr/lib/emboss/noreturn
/usr/lib/emboss/nospace
/usr/lib/emboss/notab
/usr/lib/emboss/notseq
/usr/lib/emboss/nthseq
/usr/lib/emboss/nthseqset
/usr/lib/emboss/octanol
/usr/lib/emboss/oddcomp
/usr/lib/emboss/palindrome
/usr/lib/emboss/pasteseq
/usr/lib/emboss/patmatdb
/usr/lib/emboss/patmatmotifs
/usr/lib/emboss/pepcoil
/usr/lib/emboss/pepinfo
/usr/lib/emboss/pepnet
/usr/lib/emboss/pepstats
/usr/lib/emboss/pepwheel
/usr/lib/emboss/pepwindow
/usr/lib/emboss/pepwindowall
/usr/lib/emboss/plotcon
/usr/lib/emboss/plotorf
/usr/lib/emboss/polydot
/usr/lib/emboss/preg
/usr/lib/emboss/prettyplot
/usr/lib/emboss/prettyseq
/usr/lib/emboss/primersearch
/usr/lib/emboss/printsextract
/usr/lib/emboss/profit
/usr/lib/emboss/prophecy
/usr/lib/emboss/prophet
/usr/lib/emboss/prosextract
/usr/lib/emboss/pscan
/usr/lib/emboss/psiphi
/usr/lib/emboss/rebaseextract
/usr/lib/emboss/recoder
/usr/lib/emboss/redata
/usr/lib/emboss/remap
/usr/lib/emboss/restover
/usr/lib/emboss/restrict
/usr/lib/emboss/revseq
/usr/lib/emboss/seealso
/usr/lib/emboss/seqmatchall
/usr/lib/emboss/seqret
/usr/lib/emboss/seqretsetall
/usr/lib/emboss/seqretsplit
/usr/lib/emboss/showalign
/usr/lib/emboss/showdb
/usr/lib/emboss/showfeat
/usr/lib/emboss/showorf
/usr/lib/emboss/showpep
/usr/lib/emboss/showseq
/usr/lib/emboss/shuffleseq
/usr/lib/emboss/sigcleave
/usr/lib/emboss/silent
/usr/lib/emboss/sirna
/usr/lib/emboss/sixpack
/usr/lib/emboss/sizeseq
/usr/lib/emboss/skipredundant
/usr/lib/emboss/skipseq
/usr/lib/emboss/splitsource
/usr/lib/emboss/splitter
/usr/lib/emboss/stretcher
/usr/lib/emboss/stssearch
/usr/lib/emboss/supermatcher
/usr/lib/emboss/syco
/usr/lib/emboss/tcode
/usr/lib/emboss/textsearch
/usr/lib/emboss/tfextract
/usr/lib/emboss/tfm
/usr/lib/emboss/tfscan
/usr/lib/emboss/tmap
/usr/lib/emboss/tranalign
/usr/lib/emboss/transeq
/usr/lib/emboss/trimest
/usr/lib/emboss/trimseq
/usr/lib/emboss/trimspace
/usr/lib/emboss/twofeat
/usr/lib/emboss/union
/usr/lib/emboss/vectorstrip
/usr/lib/emboss/water
/usr/lib/emboss/whichdb
/usr/lib/emboss/wobble
/usr/lib/emboss/wordcount
/usr/lib/emboss/wordfinder
/usr/lib/emboss/wordmatch
/usr/lib/emboss/wossname
/usr/lib/emboss/yank
/usr/share/doc/emboss/AUTHORS
/usr/share/doc/emboss/FAQ.gz
/usr/share/doc/emboss/NEWS.gz
/usr/share/doc/emboss/README.Debian
/usr/share/doc/emboss/THANKS
/usr/share/doc/emboss/TODO.Debian
/usr/share/doc/emboss/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/emboss/changelog.gz
/usr/share/doc/emboss/copyright
/usr/share/doc/emboss/reference
/usr/share/man/man1/aaindexextract.1e.gz
/usr/share/man/man1/abiview.1e.gz
/usr/share/man/man1/acdc.1e.gz
/usr/share/man/man1/acdlog.1e.gz
/usr/share/man/man1/acdpretty.1e.gz
/usr/share/man/man1/acdtable.1e.gz
/usr/share/man/man1/acdtrace.1e.gz
/usr/share/man/man1/acdvalid.1e.gz
/usr/share/man/man1/ajbad.1e.gz
/usr/share/man/man1/ajfeatest.1e.gz
/usr/share/man/man1/ajtest.1e.gz
/usr/share/man/man1/aligncopy.1e.gz
/usr/share/man/man1/aligncopypair.1e.gz
/usr/share/man/man1/antigenic.1e.gz
/usr/share/man/man1/backtranambig.1e.gz
/usr/share/man/man1/backtranseq.1e.gz
/usr/share/man/man1/banana.1e.gz
/usr/share/man/man1/biosed.1e.gz
/usr/share/man/man1/btwisted.1e.gz
/usr/share/man/man1/cai.1e.gz
/usr/share/man/man1/chaos.1e.gz
/usr/share/man/man1/charge.1e.gz
/usr/share/man/man1/checktrans.1e.gz
/usr/share/man/man1/chips.1e.gz
/usr/share/man/man1/cirdna.1e.gz
/usr/share/man/man1/codcmp.1e.gz
/usr/share/man/man1/codcopy.1e.gz
/usr/share/man/man1/coderet.1e.gz
/usr/share/man/man1/complex.1e.gz
/usr/share/man/man1/compseq.1e.gz
/usr/share/man/man1/cons.1e.gz
/usr/share/man/man1/consambig.1e.gz
/usr/share/man/man1/corbatest.1e.gz
/usr/share/man/man1/cpgplot.1e.gz
/usr/share/man/man1/cpgreport.1e.gz
/usr/share/man/man1/cusp.1e.gz
/usr/share/man/man1/cutgextract.1e.gz
/usr/share/man/man1/cutseq.1e.gz
/usr/share/man/man1/dan.1e.gz
/usr/share/man/man1/dbiblast.1e.gz
/usr/share/man/man1/dbifasta.1e.gz
/usr/share/man/man1/dbiflat.1e.gz
/usr/share/man/man1/dbigcg.1e.gz
/usr/share/man/man1/dbxfasta.1e.gz
/usr/share/man/man1/dbxflat.1e.gz
/usr/share/man/man1/dbxgcg.1e.gz
/usr/share/man/man1/dbxreport.1e.gz
/usr/share/man/man1/dbxstat.1e.gz
/usr/share/man/man1/degapseq.1e.gz
/usr/share/man/man1/demoalign.1e.gz
/usr/share/man/man1/demofeatures.1e.gz
/usr/share/man/man1/demolist.1e.gz
/usr/share/man/man1/demoreport.1e.gz
/usr/share/man/man1/demosequence.1e.gz
/usr/share/man/man1/demostring.1e.gz
/usr/share/man/man1/demostringnew.1e.gz
/usr/share/man/man1/demotable.1e.gz
/usr/share/man/man1/density.1e.gz
/usr/share/man/man1/descseq.1e.gz
/usr/share/man/man1/diffseq.1e.gz
/usr/share/man/man1/digest.1e.gz
/usr/share/man/man1/distmat.1e.gz
/usr/share/man/man1/dotmatcher.1e.gz
/usr/share/man/man1/dotpath.1e.gz
/usr/share/man/man1/dottup.1e.gz
/usr/share/man/man1/dreg.1e.gz
/usr/share/man/man1/edialign.1e.gz
/usr/share/man/man1/einverted.1e.gz
/usr/share/man/man1/em_cons.1e.gz
/usr/share/man/man1/em_pscan.1e.gz
/usr/share/man/man1/embossdata.1e.gz
/usr/share/man/man1/embossversion.1e.gz
/usr/share/man/man1/emma.1e.gz
/usr/share/man/man1/emowse.1e.gz
/usr/share/man/man1/entrails.1e.gz
/usr/share/man/man1/entret.1e.gz
/usr/share/man/man1/epestfind.1e.gz
/usr/share/man/man1/eprimer3.1e.gz
/usr/share/man/man1/equicktandem.1e.gz
/usr/share/man/man1/est2genome.1e.gz
/usr/share/man/man1/etandem.1e.gz
/usr/share/man/man1/extractalign.1e.gz
/usr/share/man/man1/extractfeat.1e.gz
/usr/share/man/man1/extractseq.1e.gz
/usr/share/man/man1/featcopy.1e.gz
/usr/share/man/man1/featreport.1e.gz
/usr/share/man/man1/findkm.1e.gz
/usr/share/man/man1/freak.1e.gz
/usr/share/man/man1/fuzznuc.1e.gz
/usr/share/man/man1/fuzzpro.1e.gz
/usr/share/man/man1/fuzztran.1e.gz
/usr/share/man/man1/garnier.1e.gz
/usr/share/man/man1/geecee.1e.gz
/usr/share/man/man1/getorf.1e.gz
/usr/share/man/man1/giep.1e.gz
/usr/share/man/man1/helixturnhelix.1e.gz
/usr/share/man/man1/histogramtest.1e.gz
/usr/share/man/man1/hmoment.1e.gz
/usr/share/man/man1/iep.1e.gz
/usr/share/man/man1/infoalign.1e.gz
/usr/share/man/man1/infobase.1e.gz
/usr/share/man/man1/inforesidue.1e.gz
/usr/share/man/man1/infoseq.1e.gz
/usr/share/man/man1/intconv.1e.gz
/usr/share/man/man1/isochore.1e.gz
/usr/share/man/man1/jaspextract.1e.gz
/usr/share/man/man1/jaspscan.1e.gz
/usr/share/man/man1/lindna.1e.gz
/usr/share/man/man1/listor.1e.gz
/usr/share/man/man1/makenucseq.1e.gz
/usr/share/man/man1/makeprotseq.1e.gz
/usr/share/man/man1/marscan.1e.gz
/usr/share/man/man1/maskambignuc.1e.gz
/usr/share/man/man1/maskambigprot.1e.gz
/usr/share/man/man1/maskfeat.1e.gz
/usr/share/man/man1/maskseq.1e.gz
/usr/share/man/man1/matcher.1e.gz
/usr/share/man/man1/megamerger.1e.gz
/usr/share/man/man1/merger.1e.gz
/usr/share/man/man1/msbar.1e.gz
/usr/share/man/man1/mwcontam.1e.gz
/usr/share/man/man1/mwfilter.1e.gz
/usr/share/man/man1/needle.1e.gz
/usr/share/man/man1/newcoils.1e.gz
/usr/share/man/man1/newcpgreport.1e.gz
/usr/share/man/man1/newcpgseek.1e.gz
/usr/share/man/man1/newseq.1e.gz
/usr/share/man/man1/nohtml.1e.gz
/usr/share/man/man1/noreturn.1e.gz
/usr/share/man/man1/nospace.1e.gz
/usr/share/man/man1/notab.1e.gz
/usr/share/man/man1/notseq.1e.gz
/usr/share/man/man1/nthseq.1e.gz
/usr/share/man/man1/nthseqset.1e.gz
/usr/share/man/man1/octanol.1e.gz
/usr/share/man/man1/oddcomp.1e.gz
/usr/share/man/man1/origsplitter.1e.gz
/usr/share/man/man1/origunion.1e.gz
/usr/share/man/man1/palindrome.1e.gz
/usr/share/man/man1/pasteseq.1e.gz
/usr/share/man/man1/patmatdb.1e.gz
/usr/share/man/man1/patmatmotifs.1e.gz
/usr/share/man/man1/patmattest.1e.gz
/usr/share/man/man1/pepcoil.1e.gz
/usr/share/man/man1/pepinfo.1e.gz
/usr/share/man/man1/pepnet.1e.gz
/usr/share/man/man1/pepstats.1e.gz
/usr/share/man/man1/pepwheel.1e.gz
/usr/share/man/man1/pepwindow.1e.gz
/usr/share/man/man1/pepwindowall.1e.gz
/usr/share/man/man1/plotcon.1e.gz
/usr/share/man/man1/plotorf.1e.gz
/usr/share/man/man1/polydot.1e.gz
/usr/share/man/man1/preg.1e.gz
/usr/share/man/man1/prettyplot.1e.gz
/usr/share/man/man1/prettyseq.1e.gz
/usr/share/man/man1/prima.1e.gz
/usr/share/man/man1/primers.1e.gz
/usr/share/man/man1/primersearch.1e.gz
/usr/share/man/man1/printsextract.1e.gz
/usr/share/man/man1/profit.1e.gz
/usr/share/man/man1/prophecy.1e.gz
/usr/share/man/man1/prophet.1e.gz
/usr/share/man/man1/prosextract.1e.gz
/usr/share/man/man1/pscan.1e.gz
/usr/share/man/man1/psiphi.1e.gz
/usr/share/man/man1/rebaseextract.1e.gz
/usr/share/man/man1/recoder.1e.gz
/usr/share/man/man1/redata.1e.gz
/usr/share/man/man1/remap.1e.gz
/usr/share/man/man1/restover.1e.gz
/usr/share/man/man1/restrict.1e.gz
/usr/share/man/man1/revseq.1e.gz
/usr/share/man/man1/seealso.1e.gz
/usr/share/man/man1/seqinfo.1e.gz
/usr/share/man/man1/seqmatchall.1e.gz
/usr/share/man/man1/seqret.1e.gz
/usr/share/man/man1/seqretall.1e.gz
/usr/share/man/man1/seqretallfeat.1e.gz
/usr/share/man/man1/seqretset.1e.gz
/usr/share/man/man1/seqretsetall.1e.gz
/usr/share/man/man1/seqretsingle.1e.gz
/usr/share/man/man1/seqretsplit.1e.gz
/usr/share/man/man1/seqrettype.1e.gz
/usr/share/man/man1/showalign.1e.gz
/usr/share/man/man1/showdb.1e.gz
/usr/share/man/man1/showfeat.1e.gz
/usr/share/man/man1/showorf.1e.gz
/usr/share/man/man1/showpep.1e.gz
/usr/share/man/man1/showseq.1e.gz
/usr/share/man/man1/shuffleseq.1e.gz
/usr/share/man/man1/sigcleave.1e.gz
/usr/share/man/man1/silent.1e.gz
/usr/share/man/man1/sirna.1e.gz
/usr/share/man/man1/sixpack.1e.gz
/usr/share/man/man1/sizeseq.1e.gz
/usr/share/man/man1/skipredundant.1e.gz
/usr/share/man/man1/skipseq.1e.gz
/usr/share/man/man1/splitsource.1e.gz
/usr/share/man/man1/splitter.1e.gz
/usr/share/man/man1/stretcher.1e.gz
/usr/share/man/man1/stssearch.1e.gz
/usr/share/man/man1/supermatcher.1e.gz
/usr/share/man/man1/syco.1e.gz
/usr/share/man/man1/tcode.1e.gz
/usr/share/man/man1/testplot.1e.gz
/usr/share/man/man1/textsearch.1e.gz
/usr/share/man/man1/tfextract.1e.gz
/usr/share/man/man1/tfm.1e.gz
/usr/share/man/man1/tfscan.1e.gz
/usr/share/man/man1/tmap.1e.gz
/usr/share/man/man1/tranalign.1e.gz
/usr/share/man/man1/transeq.1e.gz
/usr/share/man/man1/treetypedisplay.1e.gz
/usr/share/man/man1/trimest.1e.gz
/usr/share/man/man1/trimseq.1e.gz
/usr/share/man/man1/trimspace.1e.gz
/usr/share/man/man1/twofeat.1e.gz
/usr/share/man/man1/union.1e.gz
/usr/share/man/man1/vectorstrip.1e.gz
/usr/share/man/man1/water.1e.gz
/usr/share/man/man1/whichdb.1e.gz
/usr/share/man/man1/wobble.1e.gz
/usr/share/man/man1/wordcount.1e.gz
/usr/share/man/man1/wordfinder.1e.gz
/usr/share/man/man1/wordmatch.1e.gz
/usr/share/man/man1/wossname.1e.gz
/usr/share/man/man1/yank.1e.gz