Списък на файловете в пакета centerim-fribidi в squeeze, архитектура mips

/usr/bin/centericq-fribidi
/usr/bin/centerim-fribidi
/usr/share/doc/centerim-fribidi/FAQ.gz
/usr/share/doc/centerim-fribidi/README.gz
/usr/share/doc/centerim-fribidi/THANKS
/usr/share/doc/centerim-fribidi/TODO
/usr/share/doc/centerim-fribidi/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/centerim-fribidi/changelog.gz
/usr/share/doc/centerim-fribidi/copyright
/usr/share/man/man1/centericq-fribidi.1.gz
/usr/share/man/man1/centerim-fribidi.1.gz