Списък на файловете в пакета blktool в squeeze, архитектура mips

/usr/sbin/blktool
/usr/share/doc/blktool/AUTHORS
/usr/share/doc/blktool/NEWS.gz
/usr/share/doc/blktool/README
/usr/share/doc/blktool/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/blktool/copyright
/usr/share/man/man8/blktool.8.gz