Списък на файловете в пакета bip в squeeze, архитектура mips

/etc/bip.conf
/etc/default/bip
/etc/init.d/bip
/usr/bin/bip
/usr/bin/bipgenconfig
/usr/bin/bipmkpw
/usr/share/doc/bip/AUTHORS
/usr/share/doc/bip/BUGS
/usr/share/doc/bip/NEWS.gz
/usr/share/doc/bip/README.Debian
/usr/share/doc/bip/README.gz
/usr/share/doc/bip/TODO
/usr/share/doc/bip/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bip/changelog.gz
/usr/share/doc/bip/copyright
/usr/share/doc/bip/examples/bip.conf.gz
/usr/share/doc/bip/examples/bip.vim.gz
/usr/share/lintian/overrides/bip
/usr/share/man/man1/bip.1.gz
/usr/share/man/man1/bipmkpw.1.gz
/usr/share/man/man5/bip.conf.5.gz