Списък на файловете в пакета amiga-fdisk-cross в squeeze, архитектура mips

/sbin/amiga-fdisk
/usr/share/doc/amiga-fdisk-cross/README
/usr/share/doc/amiga-fdisk-cross/ToDo
/usr/share/doc/amiga-fdisk-cross/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/amiga-fdisk-cross/changelog.gz
/usr/share/doc/amiga-fdisk-cross/copyright
/usr/share/man/man8/amiga-fdisk.8.gz