Списък на файловете в пакета spass в squeeze, архитектура kfreebsd-i386

/usr/bin/FLOTTER
/usr/bin/SPASS
/usr/bin/dfg2ascii
/usr/bin/dfg2dfg
/usr/bin/dfg2otter
/usr/bin/dfg2otter.pl
/usr/bin/dfg2tptp
/usr/bin/tptp2dfg
/usr/share/doc/spass/README
/usr/share/doc/spass/VERSIONHISTORY.gz
/usr/share/doc/spass/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/spass/copyright
/usr/share/doc/spass/examples/problem54.dfg
/usr/share/doc/spass/handbook-spass.pdf.gz
/usr/share/doc/spass/spass-input-syntax.pdf.gz
/usr/share/doc/spass/tutorial.pdf.gz
/usr/share/lintian/overrides/spass
/usr/share/man/man1/FLOTTER.1.gz
/usr/share/man/man1/SPASS.1.gz
/usr/share/man/man1/dfg2ascii.1.gz
/usr/share/man/man1/dfg2dfg.1.gz
/usr/share/man/man1/dfg2otter.1.gz
/usr/share/man/man1/dfg2otter.pl.1.gz
/usr/share/man/man1/dfg2tptp.1.gz
/usr/share/man/man1/tptp2dfg.1.gz
/usr/share/spass/html/LICENCE.html
/usr/share/spass/html/script.html
/usr/share/spass/html/script_1.html
/usr/share/spass/html/script_2.html
/usr/share/spass/html/script_3.html
/usr/share/spass/html/script_4.html
/usr/share/spass/html/script_5.html
/usr/share/spass/html/script_6.html
/usr/share/spass/html/script_7.html
/usr/share/spass/html/script_abt.html
/usr/share/spass/html/script_ovr.html
/usr/share/spass/pdf/handbook-spass.pdf
/usr/share/spass/pdf/spass-input-syntax.pdf
/usr/share/spass/pdf/tutorial.pdf