Списък на файловете в пакета libnautilus-extension1 в squeeze, архитектура kfreebsd-i386

/usr/lib/libnautilus-extension.so.1
/usr/lib/libnautilus-extension.so.1.1.0
/usr/share/doc/libnautilus-extension1/AUTHORS
/usr/share/doc/libnautilus-extension1/NEWS.gz
/usr/share/doc/libnautilus-extension1/README
/usr/share/doc/libnautilus-extension1/THANKS.gz
/usr/share/doc/libnautilus-extension1/TODO
/usr/share/doc/libnautilus-extension1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnautilus-extension1/changelog.gz
/usr/share/doc/libnautilus-extension1/copyright