Списък на файловете в пакета liblapack-test в squeeze, архитектура kfreebsd-i386

/usr/lib/liblapack3gf/xeigtstc
/usr/lib/liblapack3gf/xeigtstd
/usr/lib/liblapack3gf/xeigtsts
/usr/lib/liblapack3gf/xeigtstz
/usr/lib/liblapack3gf/xlintstc
/usr/lib/liblapack3gf/xlintstd
/usr/lib/liblapack3gf/xlintsts
/usr/lib/liblapack3gf/xlintstz
/usr/share/doc/liblapack-test/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/copyright
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/cbak.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/cbal.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/cbb.in
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/cec.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/ced.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/cgbak.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/cgbal.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/cgd.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/cgg.in
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/csb.in
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/csg.in
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/ctest.in
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/dbak.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/dbal.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/dbb.in
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/dec.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/ded.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/dgbak.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/dgbal.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/dgd.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/dgg.in
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/dsb.in
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/dsg.in
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/dtest.in
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/glm.in
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/gqr.in
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/gsv.in
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/lse.in
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/nep.in
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/sbak.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/sbal.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/sbb.in
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/sec.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/sed.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/sep.in
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/sgbak.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/sgbal.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/sgd.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/sgg.in
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/ssb.in
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/ssg.in
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/stest.in
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/svd.in
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/zbak.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/zbal.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/zbb.in
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/zec.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/zed.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/zgbak.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/zgbal.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/zgd.in.gz
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/zgg.in
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/zsb.in
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/zsg.in
/usr/share/doc/liblapack-test/examples/ztest.in
/usr/share/man/man1/liblapack-test.1.gz
/usr/share/man/man1/xeigtimc.1.gz
/usr/share/man/man1/xeigtimd.1.gz
/usr/share/man/man1/xeigtims.1.gz
/usr/share/man/man1/xeigtimz.1.gz
/usr/share/man/man1/xeigtstc.1.gz
/usr/share/man/man1/xeigtstd.1.gz
/usr/share/man/man1/xeigtsts.1.gz
/usr/share/man/man1/xeigtstz.1.gz
/usr/share/man/man1/xlintimc.1.gz
/usr/share/man/man1/xlintimd.1.gz
/usr/share/man/man1/xlintims.1.gz
/usr/share/man/man1/xlintimz.1.gz
/usr/share/man/man1/xlintstc.1.gz
/usr/share/man/man1/xlintstd.1.gz
/usr/share/man/man1/xlintsts.1.gz
/usr/share/man/man1/xlintstz.1.gz