Списък на файловете в пакета libflac-dev в squeeze, архитектура kfreebsd-i386

/usr/include/FLAC/all.h
/usr/include/FLAC/assert.h
/usr/include/FLAC/callback.h
/usr/include/FLAC/export.h
/usr/include/FLAC/format.h
/usr/include/FLAC/metadata.h
/usr/include/FLAC/ordinals.h
/usr/include/FLAC/stream_decoder.h
/usr/include/FLAC/stream_encoder.h
/usr/lib/libFLAC.a
/usr/lib/libFLAC.la
/usr/lib/libFLAC.so
/usr/lib/pkgconfig/flac.pc
/usr/share/aclocal/libFLAC.m4
/usr/share/doc/libflac-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libflac-dev/copyright