Списък на файловете в пакета libapache2-mod-chroot в squeeze, архитектура kfreebsd-i386

/etc/apache2/mods-available/mod_chroot.load
/usr/lib/apache2/modules/mod_chroot.so
/usr/share/doc/libapache2-mod-chroot