Списък на файловете в пакета ghex в squeeze, архитектура kfreebsd-i386

/usr/bin/ghex2
/usr/share/applications/ghex.desktop
/usr/share/doc/ghex/AUTHORS
/usr/share/doc/ghex/README
/usr/share/doc/ghex/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ghex/changelog.gz
/usr/share/doc/ghex/copyright
/usr/share/gconf/schemas/ghex2.schemas
/usr/share/gnome-2.0/ui/ghex-ui.xml
/usr/share/gnome/help/ghex2/C/figures/ghex_window_empty.png
/usr/share/gnome/help/ghex2/C/figures/ghex_window_open.png
/usr/share/gnome/help/ghex2/C/ghex2.xml
/usr/share/gnome/help/ghex2/C/legal.xml
/usr/share/gnome/help/ghex2/de/figures/ghex_window_empty.png
/usr/share/gnome/help/ghex2/de/figures/ghex_window_open.png
/usr/share/gnome/help/ghex2/de/ghex2.xml
/usr/share/gnome/help/ghex2/es/figures/ghex_window_empty.png
/usr/share/gnome/help/ghex2/es/figures/ghex_window_open.png
/usr/share/gnome/help/ghex2/es/ghex2.xml
/usr/share/gnome/help/ghex2/fr/figures/ghex_window_empty.png
/usr/share/gnome/help/ghex2/fr/figures/ghex_window_open.png
/usr/share/gnome/help/ghex2/fr/ghex2.xml
/usr/share/gnome/help/ghex2/it/figures/ghex_window_empty.png
/usr/share/gnome/help/ghex2/it/figures/ghex_window_open.png
/usr/share/gnome/help/ghex2/it/ghex2.xml
/usr/share/gnome/help/ghex2/ja/figures/ghex_window_empty.png
/usr/share/gnome/help/ghex2/ja/figures/ghex_window_open.png
/usr/share/gnome/help/ghex2/ja/ghex2.xml
/usr/share/gnome/help/ghex2/ko/figures/ghex_window_empty.png
/usr/share/gnome/help/ghex2/ko/figures/ghex_window_open.png
/usr/share/gnome/help/ghex2/ko/ghex2.xml
/usr/share/gnome/help/ghex2/oc/figures/ghex_window_empty.png
/usr/share/gnome/help/ghex2/oc/figures/ghex_window_open.png
/usr/share/gnome/help/ghex2/oc/ghex2.xml
/usr/share/gnome/help/ghex2/sv/figures/ghex_window_empty.png
/usr/share/gnome/help/ghex2/sv/figures/ghex_window_open.png
/usr/share/gnome/help/ghex2/sv/ghex2.xml
/usr/share/gnome/help/ghex2/zh_CN/figures/ghex_window_empty.png
/usr/share/gnome/help/ghex2/zh_CN/figures/ghex_window_open.png
/usr/share/gnome/help/ghex2/zh_CN/ghex2.xml
/usr/share/gnome/help/ghex2/zh_TW/figures/ghex_window_empty.png
/usr/share/gnome/help/ghex2/zh_TW/figures/ghex_window_open.png
/usr/share/gnome/help/ghex2/zh_TW/ghex2.xml
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/ghex.png
/usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/ghex.png
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/ghex.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/ghex.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/ghex.png
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/ghex.svg
/usr/share/locale/am/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/az/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/be/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/dz/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/en_CA/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/eu/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/lv/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/mk/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/ml/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/ms/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/ne/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/oc/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/pa/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/rw/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/sq/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/sr@Latn/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/wa/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/ghex-2.0.mo
/usr/share/man/man1/ghex2.1.gz
/usr/share/menu/ghex