Списък на файловете в пакета fwbuilder-dbg в squeeze, архитектура kfreebsd-i386

/usr/lib/debug/usr/bin/fwb_iosacl
/usr/lib/debug/usr/bin/fwb_ipf
/usr/lib/debug/usr/bin/fwb_ipfw
/usr/lib/debug/usr/bin/fwb_ipt
/usr/lib/debug/usr/bin/fwb_pf
/usr/lib/debug/usr/bin/fwb_pix
/usr/lib/debug/usr/bin/fwbedit
/usr/lib/debug/usr/bin/fwbuilder
/usr/share/doc/fwbuilder-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fwbuilder-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/fwbuilder-dbg/copyright