Списък на файловете в пакета cairo-dock-mail-plugin в squeeze, архитектура kfreebsd-i386

/usr/lib/cairo-dock/libcd-mail.so
/usr/share/cairo-dock/plug-ins/mail/cd_mail_icon.png
/usr/share/cairo-dock/plug-ins/mail/cd_mail_newmail.svg
/usr/share/cairo-dock/plug-ins/mail/cd_mail_nomail.svg
/usr/share/cairo-dock/plug-ins/mail/mail.conf
/usr/share/cairo-dock/plug-ins/mail/preview.jpg
/usr/share/cairo-dock/plug-ins/mail/themes/Default/has_mail.svg
/usr/share/cairo-dock/plug-ins/mail/themes/Default/new_mail_sound.wav
/usr/share/cairo-dock/plug-ins/mail/themes/Default/no_mail.svg
/usr/share/doc/cairo-dock-mail-plugin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cairo-dock-mail-plugin/changelog.gz
/usr/share/doc/cairo-dock-mail-plugin/copyright
/usr/share/lintian/overrides/cairo-dock-mail-plugin