Списък на файловете в пакета bsh-gcj в squeeze, архитектура kfreebsd-i386

/usr/lib/gcj/bsh-2.0b4.jar.so
/usr/share/doc/bsh-gcj/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bsh-gcj/copyright
/usr/share/gcj/classmap.d/bsh-2.0b4.jar.db