Списък на файловете в пакета augeas-tools в squeeze, архитектура kfreebsd-i386

/usr/bin/augparse
/usr/bin/augtool
/usr/share/doc/augeas-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/augeas-tools/changelog.gz
/usr/share/doc/augeas-tools/copyright
/usr/share/man/man1/augparse.1.gz
/usr/share/man/man1/augtool.1.gz