Списък на файловете в пакета apachetop в squeeze, архитектура kfreebsd-i386

/usr/sbin/apachetop
/usr/share/doc/apachetop/AUTHORS
/usr/share/doc/apachetop/NEWS.gz
/usr/share/doc/apachetop/README.gz
/usr/share/doc/apachetop/TODO
/usr/share/doc/apachetop/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/apachetop/changelog.gz
/usr/share/doc/apachetop/copyright
/usr/share/man/man1/apachetop.1.gz