Списък на файловете в пакета transcend в squeeze, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/games/transcend
/usr/share/doc/transcend/README.Debian
/usr/share/doc/transcend/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/transcend/changelog.gz
/usr/share/doc/transcend/copyright
/usr/share/doc/transcend/how_to_play.txt.gz
/usr/share/games/transcend/levels/001/backgroundColor
/usr/share/games/transcend/levels/001/boss
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossBullet
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossBulletBaseVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossBulletClose
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossBulletFar
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossBulletRange
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossBulletScale
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossBulletSculptureJarPower
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossBulletShipJarPower
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossBulletSound
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossBulletSoundClose
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossBulletSoundFar
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossDamage
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossDamageClose
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossDamageFar
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossDamageScale
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossDamageTime
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossExplosionScale
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossExplosionShape
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossExplosionSound
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossExplosionSoundClose
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossExplosionSoundFar
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossExplosionTime
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossMaxBulletsPerSecond
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossMaxHealth
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossMaxVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossMinBulletsPerSecond
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossMinVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossRecoveryRate
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossScale
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossShapeClose
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossShapeFar
/usr/share/games/transcend/levels/001/bossTimeToGetAngry
/usr/share/games/transcend/levels/001/colors/shipBorderFront
/usr/share/games/transcend/levels/001/colors/shipFront
/usr/share/games/transcend/levels/001/enemy
/usr/share/games/transcend/levels/001/enemyBullet
/usr/share/games/transcend/levels/001/enemyBulletBaseVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/001/enemyBulletClose
/usr/share/games/transcend/levels/001/enemyBulletFar
/usr/share/games/transcend/levels/001/enemyBulletRange
/usr/share/games/transcend/levels/001/enemyBulletScale
/usr/share/games/transcend/levels/001/enemyBulletSculptureJarPower
/usr/share/games/transcend/levels/001/enemyBulletShipJarPower
/usr/share/games/transcend/levels/001/enemyBulletSound
/usr/share/games/transcend/levels/001/enemyBulletSoundClose
/usr/share/games/transcend/levels/001/enemyBulletSoundFar
/usr/share/games/transcend/levels/001/enemyBulletsPerSecond
/usr/share/games/transcend/levels/001/enemyExplosionScale
/usr/share/games/transcend/levels/001/enemyExplosionShape
/usr/share/games/transcend/levels/001/enemyExplosionSound
/usr/share/games/transcend/levels/001/enemyExplosionSoundClose
/usr/share/games/transcend/levels/001/enemyExplosionSoundFar
/usr/share/games/transcend/levels/001/enemyScale
/usr/share/games/transcend/levels/001/enemyShapeClose
/usr/share/games/transcend/levels/001/enemyShapeFar
/usr/share/games/transcend/levels/001/enemySpaceList
/usr/share/games/transcend/levels/001/enemyVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/001/farBossGridColor
/usr/share/games/transcend/levels/001/firstSculpturePiece
/usr/share/games/transcend/levels/001/gridSizeX
/usr/share/games/transcend/levels/001/gridSizeY
/usr/share/games/transcend/levels/001/maxSculptureSeparation
/usr/share/games/transcend/levels/001/maxShipBulletsOnScreen
/usr/share/games/transcend/levels/001/musicChanceOfReversedNote
/usr/share/games/transcend/levels/001/musicNoteLengths
/usr/share/games/transcend/levels/001/musicNotePitches
/usr/share/games/transcend/levels/001/musicPartLength
/usr/share/games/transcend/levels/001/nearBossGridColor
/usr/share/games/transcend/levels/001/numberOfEnemies
/usr/share/games/transcend/levels/001/numberOfSculpturePieces
/usr/share/games/transcend/levels/001/piecePickupRadius
/usr/share/games/transcend/levels/001/portal
/usr/share/games/transcend/levels/001/portalFadeTime
/usr/share/games/transcend/levels/001/portalScale
/usr/share/games/transcend/levels/001/reverbFilters
/usr/share/games/transcend/levels/001/sculptureAnimationTime
/usr/share/games/transcend/levels/001/sculptureFriction
/usr/share/games/transcend/levels/001/sculpturePiecePowerupSpace
/usr/share/games/transcend/levels/001/sculptureScale
/usr/share/games/transcend/levels/001/sculptureSpaceList
/usr/share/games/transcend/levels/001/secondSculpturePiece
/usr/share/games/transcend/levels/001/ship
/usr/share/games/transcend/levels/001/shipAccelleration
/usr/share/games/transcend/levels/001/shipBaseRotationRate
/usr/share/games/transcend/levels/001/shipBullet
/usr/share/games/transcend/levels/001/shipBulletBaseVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/001/shipBulletClose
/usr/share/games/transcend/levels/001/shipBulletFar
/usr/share/games/transcend/levels/001/shipBulletRange
/usr/share/games/transcend/levels/001/shipBulletScale
/usr/share/games/transcend/levels/001/shipBulletSound
/usr/share/games/transcend/levels/001/shipBulletSoundClose
/usr/share/games/transcend/levels/001/shipBulletSoundFar
/usr/share/games/transcend/levels/001/shipFriction
/usr/share/games/transcend/levels/001/shipMaxRotationRate
/usr/share/games/transcend/levels/001/shipMaxVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/001/shipRotationAccelleration
/usr/share/games/transcend/levels/001/shipScale
/usr/share/games/transcend/levels/001/strongUmbilicalColor
/usr/share/games/transcend/levels/001/testSound
/usr/share/games/transcend/levels/001/weakUmbilicalColor
/usr/share/games/transcend/levels/002/backgroundColor
/usr/share/games/transcend/levels/002/boss
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossBullet
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossBulletBaseVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossBulletClose
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossBulletFar
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossBulletRange
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossBulletScale
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossBulletSculptureJarPower
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossBulletShipJarPower
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossBulletSound
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossBulletSoundClose
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossBulletSoundFar
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossDamage
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossDamageClose
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossDamageFar
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossDamageScale
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossDamageTime
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossExplosionScale
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossExplosionShape
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossExplosionSound
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossExplosionSoundClose
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossExplosionSoundFar
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossExplosionTime
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossMaxBulletsPerSecond
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossMaxHealth
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossMaxVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossMinBulletsPerSecond
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossMinVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossRecoveryRate
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossScale
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossShapeClose
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossShapeFar
/usr/share/games/transcend/levels/002/bossTimeToGetAngry
/usr/share/games/transcend/levels/002/colors/exampleColor
/usr/share/games/transcend/levels/002/enemy
/usr/share/games/transcend/levels/002/enemyBullet
/usr/share/games/transcend/levels/002/enemyBulletBaseVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/002/enemyBulletClose
/usr/share/games/transcend/levels/002/enemyBulletFar
/usr/share/games/transcend/levels/002/enemyBulletRange
/usr/share/games/transcend/levels/002/enemyBulletScale
/usr/share/games/transcend/levels/002/enemyBulletSculptureJarPower
/usr/share/games/transcend/levels/002/enemyBulletShipJarPower
/usr/share/games/transcend/levels/002/enemyBulletSound
/usr/share/games/transcend/levels/002/enemyBulletSoundClose
/usr/share/games/transcend/levels/002/enemyBulletSoundFar
/usr/share/games/transcend/levels/002/enemyBulletsPerSecond
/usr/share/games/transcend/levels/002/enemyExplosionScale
/usr/share/games/transcend/levels/002/enemyExplosionShape
/usr/share/games/transcend/levels/002/enemyExplosionSound
/usr/share/games/transcend/levels/002/enemyExplosionSoundClose
/usr/share/games/transcend/levels/002/enemyExplosionSoundFar
/usr/share/games/transcend/levels/002/enemyScale
/usr/share/games/transcend/levels/002/enemyShapeClose
/usr/share/games/transcend/levels/002/enemyShapeFar
/usr/share/games/transcend/levels/002/enemySpaceList
/usr/share/games/transcend/levels/002/enemyVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/002/farBossGridColor
/usr/share/games/transcend/levels/002/firstSculpturePiece
/usr/share/games/transcend/levels/002/gridColor
/usr/share/games/transcend/levels/002/gridSizeX
/usr/share/games/transcend/levels/002/gridSizeY
/usr/share/games/transcend/levels/002/maxSculptureSeparation
/usr/share/games/transcend/levels/002/maxShipBulletsOnScreen
/usr/share/games/transcend/levels/002/musicChanceOfReversedNote
/usr/share/games/transcend/levels/002/musicNoteLengths
/usr/share/games/transcend/levels/002/musicNotePitches
/usr/share/games/transcend/levels/002/musicPartLength
/usr/share/games/transcend/levels/002/nearBossGridColor
/usr/share/games/transcend/levels/002/numberOfEnemies
/usr/share/games/transcend/levels/002/numberOfSculpturePieces
/usr/share/games/transcend/levels/002/piecePickupRadius
/usr/share/games/transcend/levels/002/portal
/usr/share/games/transcend/levels/002/portalFadeTime
/usr/share/games/transcend/levels/002/portalScale
/usr/share/games/transcend/levels/002/reverbFilters
/usr/share/games/transcend/levels/002/sculptureAnimationTime
/usr/share/games/transcend/levels/002/sculptureFriction
/usr/share/games/transcend/levels/002/sculpturePiecePowerupSpace
/usr/share/games/transcend/levels/002/sculptureScale
/usr/share/games/transcend/levels/002/secondSculpturePiece
/usr/share/games/transcend/levels/002/ship
/usr/share/games/transcend/levels/002/shipAccelleration
/usr/share/games/transcend/levels/002/shipBaseRotationRate
/usr/share/games/transcend/levels/002/shipBullet
/usr/share/games/transcend/levels/002/shipBulletBaseVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/002/shipBulletClose
/usr/share/games/transcend/levels/002/shipBulletFar
/usr/share/games/transcend/levels/002/shipBulletRange
/usr/share/games/transcend/levels/002/shipBulletScale
/usr/share/games/transcend/levels/002/shipBulletSound
/usr/share/games/transcend/levels/002/shipBulletSoundClose
/usr/share/games/transcend/levels/002/shipBulletSoundFar
/usr/share/games/transcend/levels/002/shipFriction
/usr/share/games/transcend/levels/002/shipMaxRotationRate
/usr/share/games/transcend/levels/002/shipMaxVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/002/shipRotationAccelleration
/usr/share/games/transcend/levels/002/shipScale
/usr/share/games/transcend/levels/002/strongUmbilicalColor
/usr/share/games/transcend/levels/002/weakUmbilicalColor
/usr/share/games/transcend/levels/003/backgroundColor
/usr/share/games/transcend/levels/003/boss
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossBullet
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossBulletBaseVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossBulletClose
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossBulletFar
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossBulletRange
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossBulletScale
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossBulletSculptureJarPower
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossBulletShipJarPower
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossBulletSound
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossBulletSoundClose
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossBulletSoundFar
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossDamage
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossDamageClose
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossDamageFar
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossDamageScale
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossDamageTime
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossExplosionScale
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossExplosionShape
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossExplosionSound
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossExplosionSoundClose
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossExplosionSoundFar
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossExplosionTime
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossMaxBulletsPerSecond
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossMaxHealth
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossMaxVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossMinBulletsPerSecond
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossMinVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossRecoveryRate
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossScale
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossShapeClose
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossShapeFar
/usr/share/games/transcend/levels/003/bossTimeToGetAngry
/usr/share/games/transcend/levels/003/colors/exampleColor
/usr/share/games/transcend/levels/003/enemy
/usr/share/games/transcend/levels/003/enemyBullet
/usr/share/games/transcend/levels/003/enemyBulletBaseVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/003/enemyBulletClose
/usr/share/games/transcend/levels/003/enemyBulletFar
/usr/share/games/transcend/levels/003/enemyBulletRange
/usr/share/games/transcend/levels/003/enemyBulletScale
/usr/share/games/transcend/levels/003/enemyBulletSculptureJarPower
/usr/share/games/transcend/levels/003/enemyBulletShipJarPower
/usr/share/games/transcend/levels/003/enemyBulletSound
/usr/share/games/transcend/levels/003/enemyBulletSoundClose
/usr/share/games/transcend/levels/003/enemyBulletSoundFar
/usr/share/games/transcend/levels/003/enemyBulletsPerSecond
/usr/share/games/transcend/levels/003/enemyExplosionScale
/usr/share/games/transcend/levels/003/enemyExplosionShape
/usr/share/games/transcend/levels/003/enemyExplosionSound
/usr/share/games/transcend/levels/003/enemyExplosionSoundClose
/usr/share/games/transcend/levels/003/enemyExplosionSoundFar
/usr/share/games/transcend/levels/003/enemyScale
/usr/share/games/transcend/levels/003/enemyShapeClose
/usr/share/games/transcend/levels/003/enemyShapeFar
/usr/share/games/transcend/levels/003/enemySpaceList
/usr/share/games/transcend/levels/003/enemyVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/003/farBossGridColor
/usr/share/games/transcend/levels/003/firstSculpturePiece
/usr/share/games/transcend/levels/003/gridColor
/usr/share/games/transcend/levels/003/gridSizeX
/usr/share/games/transcend/levels/003/gridSizeY
/usr/share/games/transcend/levels/003/maxSculptureSeparation
/usr/share/games/transcend/levels/003/maxShipBulletsOnScreen
/usr/share/games/transcend/levels/003/musicChanceOfReversedNote
/usr/share/games/transcend/levels/003/musicNoteLengths
/usr/share/games/transcend/levels/003/musicNotePitches
/usr/share/games/transcend/levels/003/musicPartLength
/usr/share/games/transcend/levels/003/nearBossGridColor
/usr/share/games/transcend/levels/003/numberOfEnemies
/usr/share/games/transcend/levels/003/numberOfSculpturePieces
/usr/share/games/transcend/levels/003/piecePickupRadius
/usr/share/games/transcend/levels/003/portal
/usr/share/games/transcend/levels/003/portalFadeTime
/usr/share/games/transcend/levels/003/portalScale
/usr/share/games/transcend/levels/003/reverbFilters
/usr/share/games/transcend/levels/003/sculptureAnimationTime
/usr/share/games/transcend/levels/003/sculptureFriction
/usr/share/games/transcend/levels/003/sculpturePiecePowerupSpace
/usr/share/games/transcend/levels/003/sculptureScale
/usr/share/games/transcend/levels/003/secondSculpturePiece
/usr/share/games/transcend/levels/003/ship
/usr/share/games/transcend/levels/003/shipAccelleration
/usr/share/games/transcend/levels/003/shipBaseRotationRate
/usr/share/games/transcend/levels/003/shipBullet
/usr/share/games/transcend/levels/003/shipBulletBaseVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/003/shipBulletClose
/usr/share/games/transcend/levels/003/shipBulletFar
/usr/share/games/transcend/levels/003/shipBulletRange
/usr/share/games/transcend/levels/003/shipBulletScale
/usr/share/games/transcend/levels/003/shipBulletSound
/usr/share/games/transcend/levels/003/shipBulletSoundClose
/usr/share/games/transcend/levels/003/shipBulletSoundFar
/usr/share/games/transcend/levels/003/shipFriction
/usr/share/games/transcend/levels/003/shipMaxRotationRate
/usr/share/games/transcend/levels/003/shipMaxVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/003/shipRotationAccelleration
/usr/share/games/transcend/levels/003/shipScale
/usr/share/games/transcend/levels/003/strongUmbilicalColor
/usr/share/games/transcend/levels/003/weakUmbilicalColor
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/backgroundColor
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/boss
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/bossBullet
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/bossBulletBaseVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/bossBulletClose
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/bossBulletFar
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/bossBulletRange
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/bossBulletSculptureJarPower
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/bossBulletShipJarPower
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/bossBulletSound
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/bossBulletSoundClose
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/bossBulletSoundFar
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/bossExplosionScale
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/bossExplosionShape
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/bossExplosionSound
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/bossExplosionSoundClose
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/bossExplosionSoundFar
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/bossExplosionTime
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/bossMaxBulletsPerSecond
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/bossMaxHealth
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/bossMaxVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/bossMinBulletsPerSecond
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/bossMinVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/bossRecoveryRate
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/bossScale
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/bossShapeClose
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/bossShapeFar
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/bossTimeToGetAngry
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/colors/shipBorderFront
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/colors/shipFront
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/enemy
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/enemyBullet
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/enemyBulletBaseVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/enemyBulletClose
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/enemyBulletFar
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/enemyBulletRange
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/enemyBulletSculptureJarPower
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/enemyBulletShipJarPower
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/enemyBulletSound
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/enemyBulletSoundClose
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/enemyBulletSoundFar
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/enemyBulletsPerSecond
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/enemyExplosionScale
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/enemyExplosionShape
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/enemyExplosionSound
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/enemyExplosionSoundClose
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/enemyExplosionSoundFar
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/enemyScale
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/enemyShapeClose
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/enemyShapeFar
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/enemyVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/farBossGridColor
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/firstSculpturePiece
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/gridColor
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/maxSculptureSeparation
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/musicChanceOfReversedNote
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/musicNoteLengths
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/musicNotePitches
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/musicPartLength
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/nearBossGridColor
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/numberOfEnemies
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/numberOfSculpturePieces
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/piecePickupRadius
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/sculptureAnimationTime
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/sculptureFriction
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/sculpturePiecePowerupSpace
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/sculptureScale
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/secondSculpturePiece
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/ship
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/shipAccelleration
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/shipBaseRotationRate
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/shipBullet
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/shipBulletBaseVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/shipBulletClose
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/shipBulletFar
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/shipBulletRange
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/shipBulletSound
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/shipBulletSoundClose
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/shipBulletSoundFar
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/shipFriction
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/shipMaxRotationRate
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/shipMaxVelocity
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/shipRotationAccelleration
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/shipScale
/usr/share/games/transcend/levels/firstDemo/testSound
/usr/share/man/man6/transcend.6.gz