Списък на файловете в пакета sigscheme в squeeze, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/bin/sscm
/usr/share/doc/sigscheme/NEWS.gz
/usr/share/doc/sigscheme/README
/usr/share/doc/sigscheme/TODO
/usr/share/doc/sigscheme/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/sigscheme/changelog.gz
/usr/share/doc/sigscheme/copyright
/usr/share/doc/sigscheme/design.html
/usr/share/doc/sigscheme/design.txt
/usr/share/doc/sigscheme/global-obj.html
/usr/share/doc/sigscheme/global-obj.txt.gz
/usr/share/doc/sigscheme/index.html
/usr/share/doc/sigscheme/index.txt
/usr/share/doc/sigscheme/multibyte.html
/usr/share/doc/sigscheme/multibyte.txt.gz
/usr/share/doc/sigscheme/release.html
/usr/share/doc/sigscheme/release.txt.gz
/usr/share/doc/sigscheme/spec.html
/usr/share/doc/sigscheme/spec.txt.gz
/usr/share/doc/sigscheme/style.html
/usr/share/doc/sigscheme/style.txt
/usr/share/man/man1/sscm.1.gz